แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง RANGER SERIES R32

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง RANGER SERIES R32
Modelราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
42ABF010/38ABF010 (R32)11,200.0012,700.00
42ABF013/38ABF013 (R32) 12,100.0013,600.00
42ABF018/38ABF018 (R32) 17,800.0019,300.00
42ABF025/38ABF025 (R32) 23,900.0025,400.00

แอร์แคเรียร์ Carrier แอร์ติดผนัง EVEREST SERIES R32

แอร์แคเรียร์ Carrier แอร์ติดผนัง EVEREST SERIES R32
Modelราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
42TSGS010/38TSGS010 (R32)12,100.0013,600.00
42TSGS013/38TSGS013 (R32) 13,100.0014,600.00
42TSGS018/38TSGS018 (R32) 18,100.0019,600.00
42TSGS025/38TSGS025 (R32) 24,200.0025,700.00

แอร์แคเรียร์ Carrier แอร์ติดผนัง GEMINI SERIES R32

แอร์แคเรียร์ Carrier แอร์ติดผนัง GEMINI SERIES R32
Modelราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
42TEVGB010/38TEVGB010 (INVERTER R32)12,100.0013,600.00
42TEVGB013/38TEVGB013 (INVERTER R32) 14,200.0015,700.00
42TEVGB018/38TEVGB018 (INVERTER R32) 20,300.0021,800.00
42TEVGB024/38TEVGB024 (INVERTER R32) 24,800.0026,300.00
42TEVGB028/38TEVGB028 (INVERTER R32) 29,400.0030,900.00

แอร์แคเรียร์ Carrier แอร์ติดผนัง EXPLORER SERIES R32

แอร์แคเรียร์ Carrier แอร์ติดผนัง EXPLORER SERIES R32
Modelราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
42TVGS010/38TVGS010 (INVERTER R32)13,500.0015,000.00
42TVGS013/38TVGS013 (INVERTER R32) 15,500.0017,000.00
42TVGS016/38TVGS016 (INVERTER R32) 18,000.0019,500.00
42TVGS018/38TVGS018 (INVERTER R32) 21,500.0023,000.00
42TVGS024/38TVGS024 (INVERTER R32) 26,000.0027,500.00

แอร์แคเรียร์ Carrier แอร์ติดผนัง X-INVERTER SERIES R32

Modelราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
42TVAA010/38TVAA010 (INVERTER R32)16,000.0017,500.00
42TVAA013/38TVAA013 (INVERTER R32) 18,000.0019,500.00
42TVAA018/38TVAA018 (INVERTER R32) 24,000.0025,500.00
42TVAA024/38TVAA024 (INVERTER R32) 29,500.0031,000.00
42TVAA028/38TVAA028 (INVERTER R32) 33,500.0035,000.00
42TVAA030/38TVAA030 (INVERTER R32) 39,000.0040,500.00
42TVAA033/38TVAA033 (INVERTER R32) 41,000.0042,500.00
42TVAA036/38TVAA036 (INVERTER R32) 44,500.0046,000.00

แอร์แคเรียร์ Carrier แอร์ติดผนัง COLUMBIA SERIES R410

แอร์แคเรียร์ Carrier แอร์ติดผนัง COLUMBIA SERIES R410
Modelราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
42HGE036/38HGE036 (R410)42,700.0044,200.00