แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง RANGER SERIES R32

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง RANGER SERIES R32
Modelราคาเครื่องราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
42ABF010/38ABF010 (R32)8,700.0011,200.0012,700
42ABF013/38ABF013 (R32) 9,600.0012,100.0013,600
42ABF018/38ABF018 (R32) 14,300.0017,800.0019,300
42ABF025/38ABF025 (R32) 19,900.0023,900.0025,400

แอร์แคเรียร์ Carrier แอร์ติดผนัง EVEREST SERIES R32

แอร์แคเรียร์ Carrier แอร์ติดผนัง EVEREST SERIES R32
Modelราคาเครื่องราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
42TSGS010/38TSGS010 (R32)9,600.0012,100.0013,600
42TSGS013/38TSGS013 (R32) 10,600.0013,100.0014,600
42TSGS018/38TSGS018 (R32) 14,600.0018,100.0019,600
42TSGS025/38TSGS025 (R32) 20,200.0024,200.0025,700

แอร์แคเรียร์ Carrier แอร์ติดผนัง GEMINI SERIES R32

แอร์แคเรียร์ Carrier แอร์ติดผนัง GEMINI SERIES R32
Modelราคาเครื่องราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
42TEVGB010/38TEVGB010 (INVERTER R32)9,600.0012,100.0013,600
42TEVGB013/38TEVGB013 (INVERTER R32) 11,700.0014,200.0015,700
42TEVGB018/38TEVGB018 (INVERTER R32) 16,800.0020,300.0021,800
42TEVGB024/38TEVGB024 (INVERTER R32) 20,800.0024,800.0026,300
42TEVGB028/38TEVGB028 (INVERTER R32) 24,900.0029,400.0030,900

แอร์แคเรียร์ Carrier แอร์ติดผนัง EXPLORER SERIES R32

แอร์แคเรียร์ Carrier แอร์ติดผนัง EXPLORER SERIES R32
Modelราคาเครื่องราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
42TVGS010/38TVGS010 (INVERTER R32)11,000.0013,500.0015,000
42TVGS013/38TVGS013 (INVERTER R32) 13,000.0015,500.0017,000
42TVGS016/38TVGS016 (INVERTER R32) 15,000.0018,000.0019,500
42TVGS018/38TVGS018 (INVERTER R32) 18,000.0021,500.0023,000
42TVGS024/38TVGS024 (INVERTER R32) 22,000.0026,000.0027,500

แอร์แคเรียร์ Carrier แอร์ติดผนัง X-INVERTER SERIES R32

Modelราคาเครื่องราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
42TVAA010/38TVAA010 (INVERTER R32)13,500.0016,000.0017500
42TVAA013/38TVAA013 (INVERTER R32) 15,500.0018,000.0019,500
42TVAA018/38TVAA018 (INVERTER R32) 20,500.0024,000.0025,500
42TVAA024/38TVAA024 (INVERTER R32) 25,500.0029,500.0031,000
42TVAA028/38TVAA028 (INVERTER R32) 29,500.0033,500.0035,000
42TVAA030/38TVAA030 (INVERTER R32) 34,500.0039,000.0040,500
42TVAA033/38TVAA033 (INVERTER R32) 36,500.0041,000.0042,500
42TVAA036/38TVAA036 (INVERTER R32) 39,500.0044,500.0046,000

แอร์แคเรียร์ Carrier แอร์ติดผนัง COLUMBIA SERIES R410

แอร์แคเรียร์ Carrier แอร์ติดผนัง COLUMBIA SERIES R410
Modelราคาเครื่องราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
42HGE036/38HGE036 (R410)39,200.0042,700.0044,200