แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง INVERTER COLOR SMART SERIES

Modelราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
38TVCA010-703/42TVCA01019,300.0020,900.00
38TVCA013-703/42TVCA01321,300.0023,000.00
38TVCA018-703/42TVCA01826,300.0028,400.00

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง X-INVERTER PLUS-STANDARD(WHITE)

Modelราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
38TVAB010-703/42TVAB010-W16,600.0017,900.00
38TVAB013-703/42TVAB013-W18,600.0020,100.00
38TVAB018-703/42TVAB018-W25,600.0027,700.00
38TVAB024-703/42TVAB024-W30,200.0032,500.00
38TVAB028-703/42TVAB028-W34,100.0036,800.00
38TVAB030-703/42TVAB030-W39,100.0042,200.00
38TVAB033-703/42TVAB033-W41,100.0044,400.00

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง X-INVERTER PLUS-LIMITED(BLACK)

Modelราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
38TVAB010-703/42TVAB010-B17,000.0020,900.00
38TVAB013-703/42TVAB013-B19,100.0023,000.00
38TVAB018-703/42TVAB018-B26,100.0028,400.00
38TVAB024-703/42TVAB024-B30,600.0033,000.00
38TVAB028-703/42TVAB028-B34,600.0037,400.00
38TVAB030-703/42TVAB030-B39,600.0042,800.00
38TVAB033-703/42TVAB033-B41,600.0044,900.00

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง X-INVERTER PLUS(X3-SERIES)

Modelราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
38TVAB036-703/42TVAB03644,500.0048,000.00

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง IRON STRIKE SERIES

Modelราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
38TVBA010-703/42TVBA01014,100.0015,200.00
38TVBA013-703/42TVBA01316,100.0017,400.00
38TVBA016-703/42TVBA01619,100.0020,600.00
38TVBA018-703/42TVBA01822,100.0023,400.00
38TVBA024-703/42TVBA02426,600.0028,700.00

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง GFMINI SERIES

Modelราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
38TEVGB010-703/42TEVGB010-703 (INVERTER)11,700.0012,600.00
38TEVGB013-703/42TEVGB013-703 (INVERTER)13,700.0014,800.00
38TEVGB024-703/42TEVGB024-703 (INVERTER)19,800.0021,400.00
38TEVGB024-703/42TEVGB024-703 (INVERTER)24,400.0026,300.00
38TEVGB028-703/42TEVGB028-703 (INVERTER)28,400.0030,700.00

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง FIX SPEED EVERRST SERIES

Modelราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
38TSGS010-703/42TSGS010-70311,600.0012,500.00
38TSGS013-703/42TSGS013-70312,600.0013,610.00
38TSGS018-703/42TSGS018-70317,550.0019,000.00
38TSGS025-703/42TSGS025-70322,300.0024,100.00

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง RANGER SERIES

Modelราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
38ABF010/42ABF01010,900.0011,800.00
38ABF013/42ABF01311,900.0012,900.00
38ABF018/42ABF01817,550.0018,900.00
38ABF025/42ABF02523,000.0025,100.00