แอร์ PANASONIC รุ่น Eco Non Inverter

แอร์ PANASONIC รุ่น Eco Non Inverter รุ่นใหม่
Modelราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
YN09WKT (R32)11,800.0013,300.00
YN12WKT (R32)13,600.0015,100.00
YN18WKT (R32)20,900.0022,400.00
YN24WKT (R32)28,700.0030,200.00

แอร์ PANASONIC รุ่น Eco Inverter

แอร์ PANASONIC รุ่น Eco Non Inverter รุ่นใหม่
Modelราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
YU09VKT(INVERTER R3212,900.0014,000.00
YU13VKT(INVERTER R3214,800.0016,300.00
YU18VKT(INVERTER R3222,800.0024,300.00
YU24VKT(INVERTER R3230,300.0031,800.00