เงื่อนไขการติดตั้ง

 1. ฟรีท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร เกินจากนี้ มีค่าใช้จ่าย เริ่มต้นราคา 400-1,200 บาท/เมตร ชึ้นอยู่กับ BTU
 2. ฟรีรางครอบท่อน้ำยาแอร์จำนวน 1 ชุด เกินจากนี้ มีค่าใช้จ่าย เริ่มต้นราคา 300-500 บาท/เมตร ชึ้นอยู่กับ BTU
 3. ฟรีสายไฟ 10 เมตร เกินจากนี้ มีค่าใช้จ่าย เริ่มต้นราคา 100-260 บาท/เมตร ชึ้นอยู่กับ BTU
 4. ฟรีชุดแบรกเกอร์ คุณภาพสูง มาตรฐาน มอก.
 5. ราคาดังกล่าวไม่รวมถึง งานซ่อมสี ซ่อมฝ้า
ท่อน้ำยาแอร์
รางครอบท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร
สายไฟ 10 เมตร
ชุดแบรกเกอร์

สำหรับกรณีติดตั้งเพิ่มนอกเหนือรายการที่แถมฟรี

 1. กลิวเปลี่ยนทิศทางลมคอยล์ร้อน 900 บาท/ชุด
 2. ขาแขวนแบบสำเร็จรูป 400 บาท/ชุด
 3. ขาแขวนแบบกระเช้า 800 บาท/ชุด
กลิวเปลี่ยนทิศทางลมคอยล์ร้อน
ขาแขวนแบบสำเร็จรูป
ขาแขวนแบบกระเช้า

หมายเหตุ

 • หากมีสวนเกินก่อนทำการติดตั้งช่างจะแนะนำลูกค้าก่อนเสมอ
 • รับประกันตามศูนย์เครื่องปรับอากาศ
 • รับประกันการติดตั้ง 90 วัน จากการเปิดใช้งานปรกติ