เงื่อนไขการติดตั้ง

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมถึง งานซ่อมสี ซ่อมฝ้า
 2. ฟรีท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร เกินจากนี้ มีค่าใช้จ่าย เริ่มต้นราคาเมตรละ 400-1,200 บาท/เมตร ชึ้นอยู่กับ BTU
 3. ฟรีรางครอบท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร เกินจากนี้ มีค่าใช้จ่าย เริ่มต้นราคาเมตรละ 300-500 บาท/เมตร ชึ้นอยู่กับ BTU
 4. ฟรีสายไฟ 10 เมตร เกินจากนี้ มีค่าใช้จ่าย เริ่มต้นราคา เมตรละ 100-260 บาท/เมตร ชึ้นอยู่กับ BTU
 5. ฟรีชุดแบรกเกอร์ คุณภาพสูง มาตรฐาน มอก.
 6. แถมขาแขวนคอยล์ร้อน แบบมาตราฐาน
ท่อน้ำยาแอร์
รางครอบท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร
สายไฟ 10 เมตร
ชุดแบรกเกอร์
ขาแขวนคอยล์ร้อน

สำหรับกรณีติดตั้งเพิ่มนอกเหนือรายการที่แถมฟรี

 1. กลิวเปลี่ยนทิศทางลมคอยล์ร้อน 900 บาท/ชุด
 2. ขาแขวนกระเช้า 800 บาท/ชุด
กลิวเปลี่ยนทิศทางลมคอยล์ร้อน
ขาแขวนแบบกระเช้า

หมายเหตุ

 • หากมีสวนเกินก่อนทำการติดตั้งช่างจะแนะนำลูกค้าก่อนเสมอ
 • รับประกันตามศูนย์เครื่องปรับอากาศ
 • รับประกันการติดตั้ง 90 วัน จากการเปิดใช้งานปรกติ