ยี่ห้อขายดี

Mitsubishi Mr.Slim
Daikin
Haier
Central Air
Carrier

ยี่ห้ออื่น

Panasonic
Star Aire
Saijo Denki
Mitsubishi Heavy Duty
LG