แอร์ SAIJO DENKI รุ่น SMART COOL SWG R32

แอร์ SAIJO DENKI รุ่น SMART COOL SWR R32 แอร์ใหม่
Modelราคาเครื่องราคาพร้อมติดตั้งผ่อน 0%
SWR R32 09 (R32)13,000.0013,000.0014,500
SWR R32 12 (R32)13,900.0013,900.0015,400
SWR R32 18 (R32)19,400.0019,400.0020,900
MSWR R32 25 (R32)24,700.0024,700.0026,200